Previous Page  11 / 54 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 54 Next Page
Page Background

wijkgids 2016-2017

7

Wijkorganisaties

Š

‹Œ ‹ Ž ŒŽ Œ

Bewonersorganisatie Beijum

(BOB)

De Bewonersorganisatie Beijum (BOB) is de door de gemeente erkende bewonersorga-

nisatie voor Beijum. Het doel van de BOB is het bevorderen van de leefbaarheid in

Beijum, samen met zoveel mogelijk wijkbewoners en organisaties. Dit op een open en

transparante wijze, met heldere communicatie, ongedwongen en met wijkbrede

inspraak en faciliterend daar waar het nodig is. De BOB is een vereniging waar

inwoners van en ondernemers in Beijum gratis lid van kunnen worden. Tenminste twee

maal per jaar wordt een openbare ledenvergadering gehouden waar o.a. werkplannen

en rapportages vastgesteld worden. De vereniging kent twee werkgroepen, ‘Groen en

Grijs’ (die zich bezig houdt met inrichting, gebruik, beheer en onderhoud van de

woonomgeving in de wijk) en ‘Verkeer’. Ook ondersteunt ze heerdcomités. De BOB

heeft een eigen ruimte in het WIJ Beijum pand. Maak gebruik van e-mail of het

contactformulier op onze website om ons te bereiken of een afspraak te maken.

Isebrandtsheerd 96, 9737 LK Groningen

telefoon

5497131

e-mail

bob@beijum.org

internet

www.beijum.org/

Stichting Buurtcentra in Beijum

(BIB)

Sinds de zomer van 2006 zijn de buurtcentra ondergebracht in een stichting. In de

accommodaties worden diverse activiteiten voor kinderen en bewoners van Beijum

georganiseerd (zie het activiteitenoverzicht). Op de website kunt u ook het actuele

overzicht van alle cursussen vinden.

Isebrandtsheerd 97, 9737 LK Groningen

contactpersoon

Marcella Gortmaker

telefoon

5410070

e-mail

info@buurtcentrainbeijum.nl

internet

www.buurtcentrainbeijum.nl