Previous Page  12 / 54 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 54 Next Page
Page Background

8

wijkgids 2016-2017

Bewonersorganisatie De Hunze/Van Starkenborgh

(BHS)

De bewonersorganisatie De Hunze/Van Starkenborgh (BHS) stelt zich ten doel de

belangen van de bewoners van de wijk De Hunze/Van Starkenborgh te behartigen en

zodoende een goed woon-, leef- en werkklimaat in de wijk te bevorderen. Dat gebeurt

door contact te leggen en overleg te voeren met relevante instellingen en personen en

door het betrekken van bewoners bij zaken die in de wijk spelen en door het informe-

ren van de bewoners uit de wijk. De BHS geeft 6 keer per jaar het Wijkblad uit. Hierin

staat informatie over de BHS en buurtcentrum de Hunzeborgh.

e-mail

bestuur@dehunzevanstarkenborgh.nl

internet

www.dehunzevanstarkenborgh.nl

Š ‹ ‹Ž

BuurtcentrumDe Kleihorn

Fultsemaheerd 87, 9736 CT Groningen

telefoon

5494820

contactpersoon

Marcella Gortmaker

e-mail

kleihorn@buurtcentraInbeijum.nl

internet

www.buurtcentrainbeijum.nl

Buurtcentrum ’t Heerdenhoes

Isebrandtsheerd 97, 9737 LK Groningen

telefoon

5410070

contactpersoon

Marcella Gortmaker

telefoon

06-49493796

e-mail

heerdenhoes@buurtcentraInbeijum.nl

internet

www.buurtcentrainbeijum.nl

Fysiotherapie van Gent is gecontracteerd met alle zorgverzekeraars

Arm, nek en schouder

Bekken

Rug

Stress

Hoofdpijn

Revalidatie

Fysiofit

(Hard)loop analyse

www.

fysiotherapievangent.nl

Bieslookstraat 31, Groningen - Telefoon: 8509878

Fysiotherapie

van Gent

FYSIOTHERAPIEPRAKTIJK

Overdag, ’s avonds en in het weekend

DE

GROENE

DRAAK

Tekstbureau

Nathan Brinkman

degroenedraak@gmail.com www.tekstbureaudegroenedraak.nl

Boelemaheerd

HC Groningen

-