Previous Page  5 / 54 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 54 Next Page
Page Background

Inhoud

Voorwoord

3

Adverteerders

3

Inleiding

4

De wijken in vogelvlucht

4

Omgeving

5

Wijkorganisaties

7

Bewonersorganisaties

7

Buurtcentra

8

Wijkkranten en -websites

10

Sociaal-culturele

11

voorzieningen

Groninger Forum Bibliotheek 11

Welzijn

12

Religie en levensbeschouwing 13

Overig

13

Gezondheid en zorg

15

Huisartsen

15

Tandartsen

15

Apotheken

16

Ziekenhuizen

16

Fysiotherapeuten

17

Psychologen/Psychotherapie 18

Voeding/Diëtetiek

18

Verloskundigen

19

Logopedie

20

Overige gezondheid

20

Thuiszorg

21

Verpleeg- en verzorgingshuizen 22

Gehandicaptenzorg

22

Overige zorg

23

Dierenartsen

24

Activiteitenoverzicht

25

Vrije tijd

29

Muziek

29

Kunst en ambacht

30

Vrijwilligerswerk

30

Overig

31

Sport

33

Sportvoorzieningen

33

Sportverenigingen

33

Kinderen en jeugd

36

Kinderopvang

36

Opvoedondersteuning

37

Overig

38

Onderwijs

39

Basisscholen

39

Voortgezet onderwijs

40

Middelbaar beroepsonderwijs 41

Huisvesting

43

Woningcorporaties

43

Huurdersverenigingen

44

Gemeentelijke informatie

45

Gemeentelijke instanties

45

Politie

47

Alarm- en storingsnummers

48