Previous Page  8 / 54 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 54 Next Page
Page Background

4

wijkgids 2016-2017

Inleiding

Beijum

Op 29 mei 1978 overhandigde wethouder Max van den Berg de eerste sleutel aan de

bewoners van een woning aan de Fossemaheerd. Alweer ruim vijfendertig jaar geleden,

maar de geschiedenis van Beijum gaat veel verder terug. Die geschiedenis is beschre-

ven in het boek 'Boeren, burgers, Beijumers'.

Beijum is een van de vroegst bewoonde gebieden van de provincie Groningen. Al in de

periode van 250 voor tot 150 na Chr. was er sprake van bewoning op een wierde ter

hoogte van het huidige gezondheidscentrum in de wijk.

In de 11e eeuw werd begonnen met de afgraving van het veengebied en ontstond het

gehucht Beijum met een eigen kerk en borg. In de tweede helft van de vijftiende eeuw

raakte Beijum door oorlogen deels verwoest en ontvolkt. De kerk verdween. De borg is

waarschijnlijk in 1738 afgebroken. Het schathuis bleef staan en kan nog herkend

worden in de boerderij, Beijumerweg 15. Het gehucht Beijum lag eerst in de gemeente

Bedum en kwam in 1969 bij de stad Groningen. Vanaf 1978 groeide het uit tot een

grote stadswijk met ruim 13.000 inwoners.

De Hunze

De Hunze ligt tussen de wijken Van Starkenborgh en Beijum. De wijk is gebouwd tussen

1989 en 1995. Daarvoor is het terrein uitgebreid onderzocht door stadsarcheoloog Gert

Kortekaas en de Stichting Monument en Materiaal. Uit dit onderzoek bleek dat in de

veertiende eeuw op de plek waar nu De Klerkstraat ligt een steenhuis heeft gestaan.

De naam van de wijk verwijst naar de gelijknamige rivier die hier vroeger liep. De

afwateringssloot op de scheiding met de wijk Van Starkenborgh is een overblijfsel van

deze Hunze, die hier ook wel Selwerderdiepje heette. De straten in de wijk zijn

vernoemd naar bekende architecten. De architectuur kenmerkt zich door platte daken

en heldere kleuren.

Van Starkenborgh

In de jaren 2000 tot 2003 werd het sportveldencomplex tussen De Hunze en het Van

Starkenborghkanaal geschikt gemaakt voor bebouwing. De straten in deze kleine wijk

Van Starkenborgh zijn genoemd naar voetballers. Bijzondere attracties bij deze wijk

zijn de Gerrit Krolbrug en de kunstzinnige wegblokkade van de Ulgersmaweg door

kunstenaar Noud de Wolf uit 2006. Tot in de jaren ’60 van de vorige eeuw waren langs

het Boterdiep, op het noordelijke puntje van het grondgebied van de wijk, een drietal

kalkovens in bedrijf waar schelpen uit de Waddenzee werden verbrand tot kalk.