Previous Page  12 / 42 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 42 Next Page
Page Background

8

wijkgids 2016-2017

MJD

MJD is een maatschappelijke organisatie. Onze medewerkers zijn zowel actief in de

wijken (WIJ-teams) als ‘bovenwijks’. Zo zetten we onze kennis en expertise in op het

gebied van o.a. vrijwilligerswerk, burgerparticipatie, diversiteit en veiligheid. Dit doen

we via concrete projecten (bv Buurtbemiddeling, Link 050), trainingen (bv radicalise-

ring) en het geven van advies.

telefoon

3126123 voor ons volledige overzicht:

internet

www.mjd.nl

facebook

MJD Groningen

twitter

@mjdgroningen

WerkPro

Voor wie zonder werk zit, maar wel verder wil: doelgericht aan de slag.

Zilverlaan 2, 9743 RK Groningen

telefoon

3175200

e-mail

info@werkpro.nl

internet

www.werkpro.nl

facebook

WerkPro

Humanitas Onder Dak Groep

(HODG)

HODG biedt dagbesteding, daginvulling en begeleiding. HODG is laagdrempelig

en toegankelijk, om mensen weer zo snel mogelijk te laten deelnemen aan de

samenleving.

Damsterdiep 31, 9711 SG Groningen

telefoon

088-1198860

e-mail

info.locatiegroningen@humod.nl

internet

www.humanitasonderdak.nl

\groningen

Link 050

Bij Link 050 bundelen we alle kennis, ideeën en samenwerkingsverbanden die er rond

vrijwilligerswerk en bewonersinitiatieven zijn. Waarbij er natuurlijk ook plek is voor

nieuwe ideeën en netwerken. Dus sluit je vooral bij Link 050 aan.

Oude Ebbingestraat 55, 9712 HC Groningen

telefoon

3051900

e-mail

info@link050.nl

internet

www.link050.nl

facebook

Link 050

twitter

Link_050

Waalse Kerk Groningen

Pelsterstraat 43, 9711 KJ Groningen

internet

www.waalsekerkgroningen.nl

SKLO

Studentenkoepel voor Levensbeschouwlijke Organisaties

Kraneweg 33, 9718 JE Groningen

telefoon

3129926

e-mail

info@sklo.nl

internet

www.sklo.nl