Previous Page  5 / 42 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 42 Next Page
Page Background

wijkgids 2016-2017

1

Voorwoord

3

Adverteerders

3

Inleiding

4

De wijken in vogelvlucht

4

Wijkorganisaties

5

Bewonersorganisaties

5

Buurtcentra

6

Wijkkranten en -websites

6

Sociaal-culturele

7

voorzieningen

Groninger Forum Bibliotheek 7

Welzijn

7

Religie en levensbeschouwing 8

Gezondheid en zorg

11

Huisartsen

11

Tandartsen

12

Apotheken

15

Ziekenhuizen

16

Fysio- en Oefentherapie

16

Psychologen/Psychotherapie 18

Voeding/Diëtetiek

18

Verloskundigen

18

Overige gezondheid

19

Thuiszorg

20

Verpleeg- en verzorgingshuizen 21

Gehandicaptenzorg

21

Overige zorg

21

Vrije tijd

23

Muziek

23

Theater

23

Overig

24

Sport

26

Sportvoorzieningen

26

Sportverenigingen

26

Kinderen en jeugd

27

Kinderopvang

27

Opvoedondersteuning

28

Overig

28

Onderwijs

29

Basisscholen

29

Voortgezet onderwijs

29

Middelbaar beroepsonderwijs 30

Huisvesting

31

Woningcorporaties

31

Huurdersverenigingen

32

Gemeentelijke informatie

33

Gemeentelijke instanties

33

Politie

34

Alarm- en storingsnummers

35

Inhoud