Previous Page  5 / 50 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 50 Next Page
Page Background

wijkgids 2016-2017

1

Voorwoord

3

Adverteerders

3

Inleiding

4

De wijken in vogelvlucht

4

Wijkorganisaties

6

Bewonersorganisaties

6

Buurtcentra

7

Wijkkranten

7

Sociaal-culturele

8

voorzieningen

Groninger Forum Bibliotheek 8

Welzijn

19

Religie en levensbeschouwing 10

Gezondheid en zorg

11

Huisartsen

11

Tandartsen

11

Apotheken

12

Ziekenhuizen

13

Fysio- en oefentherapie

13

Psychologen/Psychotherapie 14

Voeding/Diëtetiek

15

Verloskundigen

15

Logopedie

16

Overige gezondheid

17

Thuiszorg

17

Verpleeg- en verzorgingshuizen 19

Gehandicaptenzorg

20

Overige zorg

21

Dierenartsen

22

Activiteitenoverzicht

25

Vrije tijd

23

Muziek

23

Kunst en ambacht

23

Beweging en spiritualiteit

24

Overig

24

Sport

29

Sportvoorzieningen

29

Sportverenigingen

29

Kinderen en jeugd

33

Kinderopvang

33

Opvoedondersteuning

34

Overig

35

Onderwijs

36

Basisscholen

36

Middelbaar beroepsonderwijs 38

Huisvesting

39

Woningcorporaties

39

Huurdersverenigingen

40

Gemeentelijke informatie

41

Gemeentelijke instanties

41

Politie

43

Alarm- en storingsnummers

42

Inhoud