Previous Page  5 / 46 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 46 Next Page
Page Background

wijkgids 2016-2017

1

Voorwoord

3

Adverteerders

3

Inleiding

4

De wijken in vogelvlucht

4

Omgeving

5

Wijkorganisaties

6

Bewonersorganisaties

6

Buurtcentra

6

Wijkkranten

7

Sociaal-culturele

9

voorziening

Groninger Forum Bibliotheek 9

Welzijn

9

Religie en levensbeschouwing 11

Gezondheid en zorg

13

Huisartsen

13

Tandartsen

14

Apotheken

14

Ziekenhuizen

15

Fysio- en Oefentherapeuten

15

Logopedie

16

Psychologen/Psychotherapie 17

Verloskundigen

17

Overige gezondheid

18

Thuiszorg

18

Gehandicaptenzorg

19

Overige zorg

20

Voedsel- en kledingsbank

21

Dierenartsen

22

Activiteitenoverzicht

23

Vrije tijd

28

Muziek

28

Bewonersinitiatieven

28

Overig

29

Sport

31

Sportvoorzieningen

31

Sportverenigingen

31

Kinderen en jeugd

33

Kinderopvang

33

Opvoedondersteuning

33

Overig

34

Onderwijs

35

Basisscholen

35

Voortgezet onderwijs

35

Middelbaar beroepsonderwijs 36

Huisvesting

37

Woningcorporaties

37

Gemeentelijke informatie

38

Gemeentelijke instanties

38

Politie

40

Alarm- en storingsnummers

40

Inhoud