Previous Page  6 / 58 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 58 Next Page
Page Background

De meest actuele versie van deze wijkgids kunt u vinden op de website

www.wijkgidsen.nl

.

Wijzigingen of aanvullingen

Wijzigingen of aanvullingen kunt u inleveren bij:

Uitgeverij Leander, o.v.v. wijkgids Lewenborg, Framaheerd 2, 9737 NL Groningen.

telefoon

(050) 5491509

e-mail

info@wijkgidsen.nl

Advertenties

voor de wijkgids 2017-2018 kunt u aanmelden via het formulier op de

website

www.wijkgidsen.nl

.

uitgave:

Uitgeverij Leander

foto’s:

Uitgeverij Leander en KoopmanEigen

(www.koopmaneigen.nl)

advertentiewerving

: Uitgeverij Leander en KoopmanEigen

ontwerp:

Raymond Wijngaard/Created by Design

uitvoering:

Uitgeverij Leander

druk:

Scholma Druk b.v., Bedum

Een actueel overzicht van alle wijkgidsen in de stad Groningen vindt u op de

website

www.wijkgidsen.nl .

© 2016 Uitgeverij Leander, Groningen

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk worden

verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand of openbaar gemaakt

worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

De uitgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van geen of

onjuiste vermelding van gegevens in deze gids.