Previous Page  11 / 42 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 42 Next Page
Page Background

wijkgids 2016-2017

7

„

…†…‡ †‡ †

Bewonersorganisatie Oosterpark

(BO)

De Bewonersorganisatie Oosterpark is de belangenorganisatie voor alle wijkbewoners

van de Oosterparkwijk in Groningen en komt op voor allerlei zaken die de leefbaarheid

van de wijk bevorderen, zoals bijvoorbeeld goede woningen en voorzieningen. Zowel

de Bewonersorganisatie als de buurt en/of straatcomité’s zetten zich hiervoor in. Het

streven is om de betrokkenheid van zoveel mogelijk wijkgroepen en bewoners te

bevorderen.

Spreekuur op afspraak Klaprooslaan 120, 9713 SW Groningen

e-mail

bestuurbo@hotmail.com

internet

www.oosterparkgroningen.nl

facebook

oosterparkgroningen

Bewonersorganisatie Stichting FFJ

J. Baart de la Faillestraat 33c, 9713 JC Groningen

secretaris

M. Saan

e-mail

sanu@planet.nl

telefoon

3144391

„……‡

Treslinghuis

Grand Café, wijkservicepunt en zalenverhuur

Klaprooslaan 120, 9713 SW Groningen

telefoon

3171280

internet

www.treslinghuis.nl

en

www.werkpro.nl

facebook

Treslinghuis

Buurthuis D'Oliemolen

Zie voor de activiteiten verderop in deze gids.

Oliemuldersweg 41, 9713 VA Groningen

telefoon

3126565

facebook

Buurthuis D'Oliemolen

Wijkorganisaties