Previous Page  5 / 42 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 42 Next Page
Page Background

wijkgids 2016-2017

1

Voorwoord

3

Adverteerders

3

Inleiding

4

De wijken in vogelvlucht

4

Omgeving

5

Wijkorganisaties

7

Bewonersorganisaties

7

Buurtcentra

7

Wijkkranten en -websites

8

Sociaal-culturele

9

voorzieningen

Groninger Forum Bibliotheek 9

Welzijn

9

Religie en levensbeschouwing 11

Overig

11

Gezondheid en zorg

12

Huisartsen

12

Tandartsen

13

Apotheken

13

Ziekenhuizen

13

Fysio- en Oefentherapeuten

14

Psychologen/Psychotherapie 15

Verloskundigen

15

Overige gezondheid

16

Thuiszorg

16

Verpleeg- en verzorgingshuizen 17

Gehandicaptenzorg

17

Overige zorg

18

Activiteitenoverzicht

20

Vrije tijd

22

Muziek

22

Overig

23

Sport

25

Sportvoorzieningen

25

Sportverenigingen

25

Kinderen en jeugd

27

Kinderopvang

27

Opvoedondersteuning

28

Overig

28

Onderwijs

30

Basisscholen

30

Voortgezet onderwijs

30

Middelbaar beroepsonderwijs 31

Huisvesting

32

Woningcorporaties

32

Gemeentelijke informatie

33

Gemeentelijke instanties

33

Politie

34

Alarm- en storingsnummers

35

Inhoud