Previous Page  5 / 42 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 42 Next Page
Page Background

wijkgids 2016-2017

1

Voorwoord

3

Adverteerders

3

Inleiding

4

De wijken in vogelvlucht

4

Wijkorganisaties

5

Bewonersorganisaties

5

Buurtcentra

5

Wijkkranten en -websites

7

Sociaal-culturele

8

voorzieningen

Groninger Forum Bibliotheek 8

Welzijn

8

Religie en levensbeschouwing 9

Overig

10

Gezondheid en zorg

11

Huisartsen

11

Tandartsen

11

Apotheken

12

Ziekenhuizen

13

Oefen- en fysiotherapie

13

Psychologen/Psychotherapie 14

Verloskundigen

15

Logopedie

15

Overige gezondheid

16

Thuiszorg

17

Gehandicaptenzorg

18

Overige zorg

18

Activiteitenoverzicht

21

Vrije tijd

23

Muziek

23

Theater

24

Beweging en spiritualiteit

24

Overig

24

Sport

25

Sportvoorzieningen

25

Sportverenigingen

25

Kinderen en jeugd

26

Kinderopvang

26

Opvoedondersteuning

27

Overig

28

Onderwijs

29

Basisscholen

29

Middelbaar beroepsonderwijs 29

Huisvesting

31

Woningcorporaties

31

Huurdersverenigingen

32

Gemeentelijke informatie

33

Gemeentelijke instanties

33

Politie

35

Alarm- en storingsnummers

35

Inhoud