Previous Page  11 / 54 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 54 Next Page
Page Background

wijkgids 2016-2017

7

Buurtvereniging Paddepoel Noord-Oost

Organiseert activiteiten voor buurtbewoners op het terrein van de Kinderwerktuinen.

Locatie

Coronastraat 1, 9742 EG Groningen

e-mail

secretaris.bv.ppno@gmail.com

internet

www.buurtverenigingppno.nl

  

Buurtcentrum Sonde 2000

Buurtcentrum voor Selwerd, Paddepoel en Tuinwijk. Wij hebben dit jaar weer een

gevarieerd aanbod aan activiteiten. Zie het activiteitenoverzicht verderop in deze gids.

Eikenlaan 288/1, 9741 EW Groningen

telefoon

5710515

e-mail

sonde2000@hetnet.nl

internet

www.sonde2000.nl

Stichting Wijkcentrum Selwerd De Berk

De Berk is het Wijkcentrum voor alle inwoners van Selwerd. Voor mensen die even

willen binnenlopen, maar ook valt er van alles te doen en te leren. Zie het activitei-

tenoverzicht in deze gids. Verhuur van zalen voor vergaderingen en recepties.

Berkenlaan 238, 9741 JV Groningen

telefoon

5770601

e-mail

deberk@wijkcentrumdeberk.nl

internet

www.wijkcentrumdeberk.nl

Buurtcentrum TuinPad

Aan de Bessemoerstraat tussen Tuin wijk en Paddepoel Zuidoost en direct naast een

multifunctionele voetbalkooi. Voor activiteiten: zie website en activiteitenoverzicht.

bezoekadres

Bessemoerstraat 4, 9741 AJ Groningen

telefoon

5710515 b.g.g. 5710515 (Buurtcentrum Sonde)

e-mail

tuinpadgroningen@gmail.com

internet

www.buurtcentrumtuinpad.nl



Wijkkrant 'Nummer 1' voor Selwerd en Paddepoel

Wijknieuws en wijkinformatie voor de bewoners van Selwerd en Paddepoel. Verschij-

ningsdata: maandelijks op elke laatste donderdag, behalve in juli en augustus.

redacteur

Piet Hazekamp

telefoon

5774732

e-mail

redactienr1@gmail.com

internet

www.paddepoel.info