Previous Page  12 / 54 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 54 Next Page
Page Background

Wijkkrant De Tuin“uiter

De wijkkrant voor de Tuinwijk verschijnt 5x per jaar.

Radijsstraat 49A, 9741 BK, Groningen

e-mail

wijkverenigingtuinwijk@gmail.com

internet

www.tuinwijkgroningen.nl

Wijkwebsite Selwerd

  /

Gebouw Vensterschool Selwerd-Paddepoel-Tuinwijk

Activiteiten in de Vensterschool zijn er op diverse terreinen: basisonderwijs, peuter-

speelzaal, kinderopvang, bibliotheek, naschoolse activiteiten kinderwerk, opvoedings-

ondersteuning, cursussen, jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening,

tiener- jongeren activiteiten, ouderen activiteiten, opbouwwerk, vrijwilligersactivering.

Openingstijd (Vensterschool algemeen): 7.30-23.00 uur. Elke afzonderlijke instelling

heeft eigen openingstijden.

Eikenlaan 288, 9741 EW Groningen

telefoon

5792000