Previous Page  10 / 62 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 62 Next Page
Page Background

6

wijkgids 2016-2017

Bewonerscommissie Gravenburg

Behartiging van bewonersbelangen van de wijk Gravenburg/De Held. Bewonerscom-

missie Gravenburg is een dorpsdeelcommissie van de Vereniging Wijkopbouw Hoogkerk

(VWH). Leden zijn vertegenwoordigd in het VWH-bestuur en verschillende VWH-com-

missies zoals verkeerscommissie, CWS en projectleidersoverleg.

Bereikbaar via het secretariaat van het VWH in Hoogkerk op normale openingstijden

e-mail

info@gravenburg.info

internet

www.gravenburg.info

Bewonerscommissie PrismaŽat

De bewonerscommissie zet zich in voor een leefbare woonomgeving en het bevorderen

van de onderlinge contacten. Dit doet de commissie onder meer door het organiseren

van activiteiten, overleg met de verhuurder en de uitgave van een nieuwsbrief.

Siersteenlaan 482-28, 9743 EZ Groningen

e-mail

bewonerscie@gmail.com

Bewonerscommissie Stad en Lande

Goudlaan 517, 9743 CN Groningen

contactpersoon

Trijn van der Molen

telefoon

5713875

e-mail

n.v.d.molen5@kpnplanet.nl

Buurten binnen Vinkhuizen

Buurt 4: Siersteenlaan 103, 9743 EJ Groningen

Buurt 5:

contactpersoon

Tineke Boonstra

e-mail

cjboonstra@hotmail.com

Buurt 6:

contactpersoon

Auke Schut

e-mail

aw.schut@home.nl

Boraxstraat 139, 9743 VN Groningen

telefoon

06-57371444

e-mail

buurtzes@vinkhuizen.nl

-

‚

Multifunctioneel centrum ’t Vinkhuys

’t Vinkhuys is het Multifunctionele centrum van Vinkhuizen en omliggende wijken.

Het centrum biedt huisvesting, ondersteuning en faciliteiten aan diverse clubs,

verenigingen en instellingen waaronder fotoclub Trefshot, Groei en Bloei, vogelclub

Avifauna en Urban Country line. Naast huisvesting biedt ’t Vinkhuys een breed

programma aan van culturele, educatieve en recreatieve activiteiten. In ’t Vinkhuys is

ook het huiswerkinstituut ‘VinkHuisWerk’ gevestigd (zie het hoofdstuk ‘Onderwijs’).

Openingstijden:ma. t/m do. 08.30–17.30 uur; vr. van 08.30–15.30 uur, za. wisselend.

Diamantlaan 94, 9743 BJ Groningen

directeur

J.W. Eskes

telefoon

5770770

e-mail

info@vinkhuys.nl

internet

www.vinkhuys.nl