Previous Page  5 / 62 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 62 Next Page
Page Background

wijkgids 2016-2017

1

Voorwoord

3

Adverteerders

3

Inleiding

4

De wijken in vogelvlucht

4

Wijkorganisaties

5

Bewonersorganisaties

5

Wijk- en Buurtcentra

6

Wijkkranten

7

Sociaal-culturele

8

voorzieningen

Groninger Forum Bibliotheek 8

Welzijn

9

Religie en levensbeschouwing 10

Culturele verenigingen

11

Overig

11

Gezondheid en zorg

13

Huisartsen

13

Tandartsen

13

Apotheken

14

Ziekenhuizen

14

Fysiotherapeuten

15

Voeding/Diëtetiek

15

Verloskundigen

15

Logopedie

16

Thuiszorg

16

Verpleeg- en verzorgingshuizen 17

Gehandicaptenzorg

18

Overige zorg

18

Dierenartsen

20

Vrije tijd

21

Kunst en ambacht

21

Overig

21

Activiteitenoverzicht

25

Sport

41

Sportvoorzieningen

41

Sportverenigingen

42

Kinderen en jeugd

45

Kinderopvang

45

Opvoedingsondersteuning

46

Overig

47

Onderwijs

48

Basisscholen

48

Voortgezet onderwijs

49

Middelbaar beroepsonderwijs 50

Overig

50

Huisvesting

51

Woningcorporaties

51

Huurdersverenigingen

52

Gemeentelijke informatie

53

Gemeentelijke instanties

53

Politie

54

Alarm- en storingsnummers

55

Boeken

56

Inhoud