Previous Page  9 / 62 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 62 Next Page
Page Background

wijkgids 2016-2017

5

€ ‚ €‚ €

Wijkoverleg Vinkhuizen

(W.O.V.)

Het wijkoverleg Vinkhuizen vervult een centrale positie in de contacten met de

gemeente, indien mogelijk in samenspraak met de organisaties en bewoners in de

wijk. Het W.O.V. draagt zorg voor de nodige informatie aan de bewoners door het in

stand houden van een interessante website. Een vereniging waar elke inwoner lid van

zou moeten zijn.

Postbus 2507, 9704 CM Groningen

e-mail

info@vinkhuizen.nl

internet

www.vinkhuizen.nl

Wijkraad De Held e.o.

Wijkraad De Held e.o. behartigt de belangen van de bewoners van De Held. Daarnaast

zijn er veel contacten met de gemeente over het oplossen van problemen, o.a.

betreffende wijkonderhoud en verkeer. Ook organiseert zij evenementen zoals een

sport- en speldag, rommelmarkt en concerten voor bewoners.

e-mail

secretaris@de-held.nl

internet

www.de-held.nl

Bewonersvereniging Reitdiep

Behartiging van bewonersbelangen voor de wijk Reitdiep. De bewonersvereniging kent

diverse commissies, zoals de commissie verkeer en vervoer; de wijkkrant en website;

nabuurschap school en nabuurschap Het Poortje, de activiteitencommissie, de groene

enclave en sociale voorzieningen.Allen zetten zich in voor een leefbare en plezierige

wijk om in te wonen.

e-mail

reitdiepwijk@gmail.com

internet

www.reitdiepwijk.nl

of

facebook

Reitdiepwijk

Wijkorganisaties