Previous Page  12 / 54 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 54 Next Page
Page Background

8

wijkgids 2016-2017

WIJ De Wijert

WIJ Groningen is er voor ondersteuning en zorg in de stad. Er zijn 11 WIJ-teams, onder

andere WIJ De Wijert. U kunt er terecht voor informatie en advies. Of voor hulp, als u

die zelf óf met de mensen in uw naaste omgeving niet kunt organiseren. Ideeën om de

wijk – samen met WIJ – leuker en gezelliger te maken, zijn ook van harte welkom. In de

huiskamer van WIJ kunt u buurtbewoners ontmoeten. Het WIJ-team is van én voor alle

inwoners in de wijk! Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en het Stip maken deel uit

van het WIJ-team in uw wijk.

PC Hooftlaan 1a, 9721 JM Groningen

telefoon

3679120

e-mail

wijdewijert@wij.groningen.nl

internet

www.wij.groningen.nl/wij-in-de-wijk

openingstijden

ma t/m vr 09.00–17.00 uur

MJD

MJD is een maatschappelijke organisatie. Onze medewerkers zijn zowel actief in de

wijken (WIJ-teams) als ‘bovenwijks’. Zo zetten we onze kennis en expertise in op het

gebied van o.a. vrijwilligerswerk, burgerparticipatie, diversiteit en veiligheid. Dit doen

we via concrete projecten (bv Buurtbemiddeling, Link 050), trainingen (bv radicalise-

ring) en het geven van advies.

telefoon

3126123 voor ons volledige overzicht:

internet

www.mjd.nl

facebook

MJD Groningen

twitter

@mjdgroningen

Humanitas Onder Dak Groep

(HODG)

HODG biedt dagbesteding, daginvulling en begeleiding. HODG is laagdrempelig

en toegankelijk, om mensen weer zo snel mogelijk te laten deelnemen aan de

samenleving.

Damsterdiep 31, 9711 SG Groningen

telefoon

088-1198860

e-mail

info.locatiegroningen@humod.nl

internet

www.humanitasonderdak.nl

\groningen

WerkPro

Voor wie zonder werk zit, maar wel verder wil: doelgericht aan de slag.

Zilverlaan 2, 9743 RK Groningen

telefoon

3175200

e-mail

info@werkpro.nl

internet

www.werkpro.nl

facebook

WerkPro