Previous Page  5 / 62 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 62 Next Page
Page Background

Inhoud

Voorwoord

3

Adverteerders

3

Inleiding

4

De wijken in vogelvlucht

4

Omgeving

5

Wijkorganisaties

6

Bewonersorganisaties

6

Buurtcentra

7

Wijkkranten en -websites

11

Sociaal-culturele

12

voorzieningen

Groninger Forum Bibliotheek 12

Welzijn

13

Religie en levensbeschouwing 15

Overig

15

Gezondheid en zorg

16

Huisartsen

16

Tandartsen

18

Apotheken

18

Ziekenhuizen

19

Fysio- en Oefentherapeuten 19

Psychologen/Psychotherapie 21

Voeding/Diëtetiek

21

Verloskunde & kraamzorg

22

Logopedie

23

Overige gezondheid

23

Thuiszorg

24

Verpleeg- en verzorgingshuizen 25

Gehandicaptenzorg

25

Overige zorg

26

Huisdieren

27

Activiteiten

29

Vrije tijd

34

VRIJDAG

34

Muziek

35

Kunst en ambacht

36

Vrijwilligerswerk

36

Beweging en Spiritualiteit

36

Overig

37

Sport

38

Sportvoorzieningen

38

Sportverenigingen

39

Werken aan algehele conditie 42

Kinderen en jeugd

43

Kinderopvang

43

Opvoedondersteuning

45

Overig

45

Onderwijs

46

Basisscholen

46

Voortgezet onderwijs

47

Middelbaar beroepsonderwijs 48

Huiswerkbegeleiding

48

Huisvesting

50

Woningcorporaties

50

Huurdersverenigingen

51

Gemeentelijke informatie 52

Gemeentelijke instanties

52

Politie

55

Alarm- en storingsnummers

55