Previous Page  11 / 62 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 62 Next Page
Page Background

wijkgids 2018-2019

7

Bewonersorganisatie De Hunze/Van Starkenborgh

De bewonersorganisatie De Hunze/Van Starkenborgh (BHS) stelt zich ten doel de

belangen van de bewoners van de wijk De Hunze/Van Starkenborgh te behartigen en

zodoende een goed woon-, leef- en werkklimaat in de wijk te bevorderen. Dat gebeurt

door contact te leggen en overleg te voeren met relevante instellingen en personen en

door het betrekken van bewoners bij zaken die in de wijk spelen en door het informe-

ren van de bewoners uit de wijk. De BHS geeft 5 keer per jaar het Wijkblad uit. Hierin

staat informatie over de BHS en buurtcentrum de Hunzeborgh.

e-mail

bestuur@dehunzevanstarkenborgh.nl

internet

www.dehunzevanstarkenborgh.nl

Sociale Long

facebook

Sociale Long/Ontmoetend verbinden

Buurtvuur

Elke maand eenvoudig bijeen rond het vuur in eigen buurt: vuurplaats Jensemaheerd.

telefoon

06-27282197

internet

buurtenrondhetvuur.nl/agenda

facebook

buurten rond het vuur

BuurtcentrumDe Kleihorn

Buurtcentrum De Kleihorn

verhuist

in het eerste kwartaal van 2019

samen met

’t Heerdenhoes naar

Plein Oost.

Fultsemaheerd 87, 9736 CT Groningen

telefoon

5494820

contactpersoon

Marcella Gortmaker

e-mail

kleihorn@buurtcentraInbeijum.nl

internet

www.buurtcentrainbeijum.nl

Buurtcentrum ’t Heerdenhoes

Buurtcentrum ’t Heerdenhoes

verhuist

in het

eerste kwartaal van 2019

samen met

De Kleihorn naar

Plein Oost.

Isebrandtsheerd 97, 9737 LK Groningen

telefoon

5410070

contactpersoon

Marcella Gortmaker

e-mail

heerdenhoes@buurtcentraInbeijum.nl

internet

www.buurtcentrainbeijum.nl