Previous Page  3 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 60 Next Page
Page Background

Inhoud

Voorwoord

3

Adverteerders

3

Inleiding

4

De wijken in vogelvlucht

4

Omgeving

5

Wijkorganisaties

6

Bewonersorganisaties

6

Buurtcentra

7

Wijkkranten en -websites

8

Wijkvernieuwing Beijum Bruist! 11

Sociaal-culturele

12

voorzieningen

Forum Groningen

12

Welzijn

13

Religie en levensbeschouwing 15

Overig

15

Gezondheid en zorg

16

Huisartsen

16

Tandartsen

18

Apotheken

18

Ziekenhuizen

18

Fysio- en Oefentherapeuten 19

Psychologen/Psychotherapie 20

Voeding/Diëtetiek

20

Verloskunde & kraamzorg

22

Logopedie

22

Overige gezondheid

23

Thuiszorg

23

Verpleeg- en verzorgingshuizen 24

Gehandicaptenzorg

24

Overige zorg

25

Huisdieren

27

Plattegrond

28-29

Activiteiten

30

Vrije tijd

34

VRIJDAG

34

Muziek

36

Kunst en ambacht

36

Vrijwilligerswerk

37

Overig

38

Sport

39

Sportvoorzieningen

39

Sportverenigingen

40

Kinderen en jeugd

43

Kinderopvang

43

Opvoedondersteuning

47

Overig

47

Onderwijs

48

Basisscholen

48

Voortgezet onderwijs

49

Middelbaar beroepsonderwijs 50

Huiswerkbegeleiding

50

Huisvesting

52

Woningcorporaties

52

Huurdersverenigingen

53

Gemeentelijke informatie 54

Gemeentelijke instanties

54

Politie

56

Alarm- en storingsnummers

56