Previous Page  6 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 60 Next Page
Page Background

4

wijkgids 2019-2020

Inleiding

Beijum

In het boek ‘Boeren, burgers, Beijumers’ valt te lezen dat er al in de periode van 250

voor tot 150 na Chr. sprake was van bewoning op een wierde ter hoogte van het huidige

gezondheidscentrum in de wijk. In de 11e eeuw werd begonnen met de afgraving van

het veengebied en ontstond het gehucht Beijum met een eigen kerk en borg. In de

tweede helft van de vijftiende eeuw raakte Beijum door oorlogen deels verwoest en

ontvolkt. De kerk verdween. De borg is waarschijnlijk in 1738 afgebroken. Het schathuis

bleef staan en kan nog herkend worden in de boerderij, Beijumerweg 15. Het gehucht

Beijum lag eerst in de gemeente Bedum en kwam in 1969 bij de stad Groningen.

Vanaf 1978 groeide Beijum uit tot een grote stadswijk met ruim 13.000 inwoners.

In mei 2018 heeft de wijk zijn 40-jarig bestaan gevierd.

De Hunze

De Hunze ligt tussen de wijken Van Starkenborgh en Beijum. De wijk is gebouwd tussen

1989 en 1995. Daarvoor is het terrein uitgebreid onderzocht door stadsarcheoloog Gert

Kortekaas en de Stichting Monument en Materiaal. Uit dit onderzoek bleek dat in de

veertiende eeuw op de plek waar nu de De Klerkstraat ligt een steenhuis heeft gestaan.

De naam van de wijk verwijst naar de gelijknamige rivier die hier vroeger liep.

De afwateringssloot op de scheiding met de wijk Van Starkenborgh is een overblijfsel

van deze Hunze, die hier ook wel Selwerderdiepje heette. De straten in de wijk zijn

vernoemd naar bekende architecten. De architectuur kenmerkt zich door platte daken

en heldere kleuren.

Van Starkenborgh

In de jaren 2000 tot 2003 werd het sportveldencomplex tussen De Hunze en het Van

Starkenborghkanaal geschikt gemaakt voor bebouwing. De straten in deze kleine wijk

Van Starkenborgh zijn genoemd naar namen uit de voetbalwereld.

Bijzondere attracties bij deze wijk zijn de Gerrit Krolbrug en de kunstzinnige wegblok-

kade van de Ulgersmaweg door kunstenaar Noud de Wolf uit 2006. Tot in de jaren ’60

van de vorige eeuw waren langs het Boterdiep, op het noordelijke puntje van het

grondgebied van de wijk, een drietal kalkovens in bedrijf waar schelpen uit de

Waddenzee werden verbrand tot kalk.