Previous Page  8 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 60 Next Page
Page Background

6

wijkgids 2019-2020

HOOFDSTUK

1

Wijkorganisaties

Bewonersorganisatie Beijum

(BOB)

De Bewonersorganisatie Beijum (BOB) is de door de gemeente erkende

bewonersorganisatie voor Beijum. Het doel is het bevorderen van de leefbaarheid in

Beijum, samen met zoveel mogelijk wijkbewoners en organisaties. Dit op een open en

transparante wijze, met heldere communicatie, ongedwongen en met wijkbrede

inspraak en faciliterend daar waar het nodig is. Wij zijn een vereniging waarvan

inwoners van en ondernemers in Beijum gratis lid kunnen worden. Kennis maken?

Meer weten? Kom dan eens langs op het inloopspreekuur. De Bewonersorganisatie

Beijum heeft een flexplek in het Heerdenhoes. Ook kunt u ons mailen of gebruik

maken van het contactformulier op onze website.

Melsemaheerd 2, 9736 EN Groningen

e-mail

info@beijum.org

internet

www.beijum.org

Bewonersorganisatie De Hunze/Van Starkenborgh

De bewonersorganisatie De Hunze/Van Starkenborgh (BHS) stelt zich ten doel de

belangen van de bewoners van de wijk De Hunze/Van Starkenborgh te behartigen en

zodoende een goed woon-, leef- en werkklimaat in de wijk te bevorderen. Dat gebeurt

door contact te leggen en overleg te voeren met relevante instellingen en personen en

door het betrekken van bewoners bij zaken die in de wijk spelen en door het informe-

ren van de bewoners uit de wijk. De BHS geeft 5 keer per jaar het Wijkblad uit. Hierin

staat informatie over de BHS en buurtcentrum de Hunzeborgh.

e-mail

bestuur@dehunzevanstarkenborgh.nl

internet

www.dehunzevanstarkenborgh.nl