Previous Page  9 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 60 Next Page
Page Background

wijkgids 2019-2020

7

Sociale Long

facebook

Sociale Long/Ontmoetend verbinden

Buurtvuur Beijum

Elke maand organiseren wijkbewoners een vuur op de wijkvuurplaats. Schuif aan!

telefoon

06-27282197

volgende buurtvuur:

buurtenrondhetvuur.nl/agenda

Buurtvuur De Hunze/Van Starkenborgh

Buurtvuur in oprichting: wil je helpen dan ben je welkom!

e-mail

peter.imthorn@gmail.com

Buurtcentrum ’t Heerdenhoes

In 't Heerdenhoes worden diverse activiteiten voor kinderen en bewoners van Beijum

georganiseerd (zie het activiteitenoverzicht verderop in deze gids). Op de website kunt

u ook het actuele overzicht van alle cursussen vinden.

Melsemaheerd 2, 9736 EN Groningen

contactpersoon

Marcella Gortmaker

telefoon

5410070

e-mail

info@heerdenhoes.nl

internet

www.buurtcentrainbeijum.nl

Multifunctioneel wijkcentrumHet Trefpunt

In Het Trefpunt vindt u o.a.: BSO de Wierde, Scouting de Voerman, Kindercentrum

Leutje Laiverds, Stichting Music and Fun, Jongerencentrum Place 2 Bee en Grand Café

Trefpunt. Wekelijks Repair Café en buurtcafé (vrijdag). Zie ook het activiteitenoverzicht.

Beijumerweg 17, 9737 AB Groningen,

telefoon

5422807

contactpersoon

R. Oostmeijer

postadres

Postbus 60007, 9703 BA Groningen

e-mail

info@trefpuntbeijum.nl

internet

www.trefpuntbeijum.nl

e-mail

info@grandcafetrefpunt.nl

internet

www.grandcafetrefpunt.nl

BuurtcentrumDe Hunzeborgh

Beijumerweg 10a, 9731 EB Groningen

internet

www.dehunzeborgh.com