Previous Page  2 / 46 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 46 Next Page
Page Background

OOFT-

STR.

RADIJSST

CONCORDIASTRAAT

FRUITSTRAAT

KLOOSTERSTRAAT

JOHANWILLEM FRISOSTRAAT

BAANSTR.

KOLFSTR.

VERL.GRACHTSTR.

ORANJESTRAAT

GRAAFADOLFSTRAAT

VAN GOGHSTRAAT

AMALIAVAN SOLMSSTR.

BREITNERSTRAAT

NASSAULAAN

REGENTESSESTR.

KRANEWEG

LEEUWARDERSTR.

H.W. MESDAGSTRAAT

H.W.MESDAGSTR.

JOZEF ISRAËLSTRAAT

VAN BRAKELPLEIN

VAN HEEMSKERCKSTRAAT

VAN BRAKELPLEIN

PEIZERWEG

KOERIERSTERWEG

BOTAGELAAN

GIJZE

PEIZERWEG

ABEL

TASMANPLEIN

VAN

WAS-

SENAER

STR.

KORTE-

NAER

STR.

DORUS

RIJKERSSTR.

PIET HEINSTR.

ABELTASMANSTR.

NIEUWE BLEKERSTRAAT

EENDRACHTSKADE

ZUIDZIJDE

EENDRACHTSKADE

EENDRACHTSKADE N

A-WEG

JOZEF IS

KRANEWEG

JAN LUTMASTR.

DILLEN-

BURG-

LAAN

NASSAU-

STR.

NASSAU

PLEIN

GRAAFADOLF STRAAT

SMAL-

STRAAT

2E

SPOOR-

STRAAT

KORTE-

STRAAT

GERARDTER

BORGHSTRAAT

JAN STEENSTR.

PAULUS POTTERSTR.

MEINDERT HOBBEMASTR.

ADELHEID

STRAAT

SELWERDER-

DWARSSTR.

GROTE BEERSTRAAT

ZWARTEWEG

RIJS-

KAMPEM-

STR.

LIER STRAAT

WILGENLAAN

PL

PLEIADENLAAN

SIRIU

WEGALAAN

NOORDER-

SCHORPIOEN-

STRAAT

VOERMAN-

HAVEN

KROONSTRAAT

STEENBOK-

STRAAT

HAGEDIS-

STRAAT

DRAAK-

STRAAT

EENHORN-

STRAAT

HERCULES-

STR.

CENTAUER-

STR.

ANDROMEDA-

STR.

GROTE BEERSTRAAT

ZUIDERKRUISLAAN

TUINB

STADHOUDERSLAAN

STADHOUDERSLAAN

LOUISE HENRIËTTESTR.

TUINBOUW-

DWARSSTR.

BERGSTR.

BERGSTRAAT

KERKLAAN

SELWERDERDWARSSTR.

PLANTSOENSTRAAT

KONINGINNELAAN

KONINGINNELAAN

PRINSESSEWEG

HERMAN COLLENIUSSTRAAT

ST. LUCASSTR.

TACO

MESDAGPLEIN

TACO MESDAGSTR.

OTTO

EEREL-

MANSSTR.

NOORDER-

DWARSSTR.

VELD-

STR.

PAR

MUTUA

K. DEVRIEZESTRAAT

KALVERSTRAAT

AT

ZONNELAAN

HAYDEN-

PAD

ORIONLAAN

VOERMANSTRAAT

WATERMANSTRAAT

OSSEHOEDERSTRAAT

CASTRAAT

AN-

AT

FRIESESTRAATWEG

FRIESESTRAATWEG

FRIESESTRAATWEG

REMBRANDTVAN RIJNSTRAAT

REMBRANDT

VAN RIJNSTRAAT

JACOBVAN

RUYSDAELSTR.

JACOBVANRUYSDAELSTR.

FRANSVAN

MIERISSTR.

JOHANNES

VERMEERSTR.

GERARD DOUSTRAAT

ADRIAANVAN OSTADESTRAAT

JAAGPAD

BESSEMOERSTRAAT

WEEGSCHAALSTRAAT

DIERENRIEMSTRAAT

G

R

O

T

E

B

E

E

R

S

T

R

.

G

R

A

C

O

R

A

N

J

E

S

I

N

G

E

L

K

E

R

K

L

A

A

N

W

I

L

H

E

L

M

I

N

A

K

A

D

E

W

I

L

H

E

L

M

I

N

A

K

A

D

E

W

I

L

H

E

L

M

I

N

A

E

R

N

S

T

C

A

S

I

M

I

R

L

A

A

N

1E

S

P

O

O

R

S

T

R

A

A

T

D

R

.

C

.

H

O

F

S

T

E

D

E

D

E

G

R

O

O

T

K

A

D

E

W

A

SSEN-

B

E

R

G

H

-

S

TR

A

AT

MONDRIAAN

STRAAT

RUBENS-

RUBENS-

STR.

STR.

H.W.MESDAG-

PLEIN JOZEF ISRAËL-

PLEIN

BARE

STR.

H

O

W

I

T

T

E

D

E

WIT

V

A

N

S

PE

Y

K

S

T

V

A

N

D

E

R

D

O

E

S

S

T

R

A

A

T

A

D

M

. DE

R

UY

T

E

R

L

A

AN

ADM

.

D

E

R

U

Y

-

T

E

RLAA

N

HOENDIEP

HOENDIEP

HOENDIEP

ENERGIEWEG

PROTONSTRAAT

PROTONSTRAAT

METAALLAAN

RADIUMSTRAAT

AGNESIUMLAAN

NATRIUM-

STRAAT

ZILVERLAAN

ZILVERLAAN

ALUMINIUMSTR.

KOBALTSTR.

GOUDLAAN

KALIUMSTRAAT

RADIUMSTRAAT

GOUDLAAN

MANGAANSTR.

MAN-

GAANSTR.

RSTR.

ALUMI-

NIUMSTR.

ELECTRONSTRAAT

ATOOMWEG

NEUTRONSTRAAT

LELIE

Oranjebuurt

Schildersbuurt

K

ostverlo

ren

Hoendiep

Suikerunie

Zeehelden en

Badstraten

Concordiabuurt

T

I

L

L

I

C

H

S

T

R

A

A

T

Legenda

Bebouwing

Bedrijventerrein

Straten

Ring- of snelweg

Fietspaden

Voetpaden

Spoor

Park / Bos

Sportvelden

Bijzondere gebouwen

Water

Buurtpand Grunobuurt/Laanhuizen/

Zeeheldenbuurt/Badstratenbuurt

Alfa College

Buurtcentrum Oranjewijk

Politie Basiseenheid Noord

Het Nederlands Stripmuseum

Vensterschool Schilderswijk

Buitenschoolse Opvang Schildersbuurt

BSV Van Ostade

Nassauschool

OB Jenaplanschool De Petteflet

CSG Augustinus

Dansacademie Noord-Nederland

Gezondheidscentrum Hoendiep en

WIJ Schildersbuurt/Centrum

Borgmanschool

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

0

100 m

3

9

11

13

2

Noorder-

plantsoenbuur

6

7

8

10