Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

Voorwoord

3

Adverteerders

3

Inleiding

4

De wijken in vogelvlucht

4

Wijkorganisaties

6

Bewonersorganisaties

6

Buurtcentra

7

Wijkkranten en -websites

7

Sociaal-culturele

8

voorzieningen

Forum Groningen

8

Welzijn

8

Religie en levensbeschouwing 10

Overig

12

Gezondheid en zorg

14

Huisartsen

14

Tandartsen

15

Apotheken

17

Ziekenhuizen

17

Fysio- en Oefentherapeuten 18

Psychologen/Psychotherapeuten

19

Voeding/Diëtetiek

19

Verloskunde & kraamzorg

19

Overige gezondheid

20

Logopedie

21

Thuiszorg

24

Verpleeg- en verzorgingshuizen 24

Gehandicaptenzorg

25

Overige zorg

25

Huisdieren

26

Plattegrond

22-23

Vrije tijd

28

Muziek & dans

28

Theater

29

Overig

31

Activiteiten

30

Sport

33

Sportvoorzieningen

33

Sportverenigingen

33

Kinderen en jeugd

35

Kinderopvang

35

Opvoedondersteuning

35

Overig

36

Onderwijs

37

Basisscholen

37

Voortgezet onderwijs

37

Middelbaar beroepsonderwijs 38

Huisvesting

39

Woningcorporaties

39

Huurdersverenigingen

40

Gemeentelijke informatie 42

Gemeentelijke instanties

42

Politie

44

Alarm- en storingsnummers

44

Inhoud