Previous Page  5 / 54 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 54 Next Page
Page Background

Voorwoord

3

Adverteerders

3

Inleiding

4

De wijken in vogelvlucht

4

Wijkorganisaties

6

Bewonersorganisaties

6

Buurtcentra

7

Wijkkranten

7

Sociaal-culturele

8

voorzieningen

Groninger Forum Bibliotheek 8

Wall House #2

9

Welzijn

9

Religie en levensbeschouwing 11

Overig

11

Gezondheid en zorg

12

Huisartsen

12

Tandartsen

13

Apotheken

13

Ziekenhuizen

14

Fysio- en Oefentherapeuten 14

Psychologen/Psychotherapie 15

Voeding/Diëtetiek

16

Verloskunde & kraamzorg

16

Logopedie

17

Overige gezondheid

18

Thuiszorg

18

Verpleeg- en verzorgingshuizen 20

Gehandicaptenzorg

21

Overige zorg

21

Huisdieren

23

Vrije tijd

24

Muziek

24

Beweging en spiritualiteit

26

Overig

26

Activiteitenoverzicht

27

Sport

30

Sportvoorzieningen

30

Sportverenigingen

30

Kinderen en jeugd

36

Kinderopvang

36

Opvoedondersteuning

38

Overig

38

Onderwijs

40

Basisscholen

40

Middelbaar beroepsonderwijs 41

Huisvesting

42

Woningcorporaties

42

Huurdersverenigingen

43

Gemeentelijke informatie 44

Gemeentelijke instanties

44

Politie

46

Alarm- en storingsnummers

46

Inhoud