Previous Page  8 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 52 Next Page
Page Background

6

wijkgids 2019-2020

Wijkraad Corpus den Hoorn

Semmelweisstraat 182, 9728 NN Groningen

telefoon

06-25504536

postadres

Postbus 8043, 9702 KA Groningen

internet

www.corpusdenhoorn.nl

Stichting Méér Hoornse Meer

De stichting Meer Hoornse Meer heeft zich ten doel gesteld om de mensen in de wijken

rond het Hoornse Meer te betrekken bij een aantal verschillende activiteiten.

contactpersoon

Elly Hohé

postadres

F. Leggerstraat 4, 9728 VS Groningen

telefoon

5265145

e-mail

info@meerhoornsemeer.nl

internet

meerhoornsemeer.nl

Bewonersvereniging Piccardthofplas

De Piccardthofplas bewonersvereniging is in 2000 opgericht om de belangen van de

bewoners te behartigen en het woon- en leefmilieu in de wijk te bevorderen.

contactpersoon

Wim Borgels

postadres

Lepelaar 97, 9728 XG Groningen

e-mail

secretaris@piccardthofplas.nl

internet

https://piccardthofplas.nl

Bewonersvereniging Ter Borch

Opgericht op 2 maart 2015 met als doel om een goed woon- en leefklimaat in stand te

houden en te bevorderen voor de wijkbewoners.

e-mail

info@bewonersvereniging-terborch.nl

internet

www.bewonersvereniging-terborch.nl

HOOFDSTUK

1

Wijkorganisaties