Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

Voorwoord

3

Adverteerders

3

Inleiding

4

De wijken in vogelvlucht

4

Omgeving

5

Wijkorganisaties

6

Bewonersorganisaties

6

Buurtcentra

7

Wijkkranten

7

Sociaal-culturele

9

voorziening

Groninger Forum Bibliotheek 9

Welzijn

9

Religie en levensbeschouwing 10

Voedsel- en kledingbank

11

Gezondheid en zorg

13

Huisartsen

13

Tandartsen

14

Apotheken

14

Ziekenhuizen

15

Fysio- en Oefentherapeuten 15

Logopedie

17

Psychologen/Psychotherapie 17

Verloskundigen

18

Overige gezondheid

18

Thuiszorg

19

Gehandicaptenzorg

19

Overige zorg

20

Dierenartsen

21

Activiteitenoverzicht

23

Vrije tijd

28

Muziek

28

Overig

28

Sport

30

Sportvoorzieningen

30

Sportverenigingen

30

Kinderen en jeugd

32

Kinderopvang

32

Opvoedondersteuning

33

Overig

34

Onderwijs

35

Basisscholen

35

Voortgezet onderwijs

35

Middelbaar beroepsonderwijs 36

Huisvesting

37

Woningcorporaties

37

Gemeentelijke informatie 38

Gemeentelijke instanties

38

Politie

39

Alarm- en storingsnummers

40

Inhoud