Previous Page  5 / 50 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 50 Next Page
Page Background

Voorwoord

3

Adverteerders

3

Inleiding

4

De wijken in vogelvlucht

4

Omgeving

5

Wijkorganisaties

6

Bewonersorganisaties

6

Buurtcentra

7

Wijkkranten

7

Sociaal-culturele

8

voorziening

Groninger Forum Bibliotheek 8

Welzijn

8

Religie en levensbeschouwing 11

Voedsel- en kledingbank

13

Gezondheid en zorg

14

Huisartsen

14

Tandartsen

15

Apotheken

15

Ziekenhuizen

16

Fysio- en Oefentherapeuten 16

Logopedie

18

Psychologen/Psychotherapie 18

Verloskunde & kraamzorg

19

Overige gezondheid

19

Thuiszorg

20

Gehandicaptenzorg

21

Overige zorg

21

Huisdieren

23

Activiteitenoverzicht

24

Vrije tijd

29

Muziek

29

Overig

29

Sport

31

Sportvoorzieningen

31

Sportverenigingen

31

Kinderen en jeugd

33

Kinderopvang

33

Opvoedondersteuning

34

Overig

35

Onderwijs

36

Basisscholen

36

Voortgezet onderwijs

38

Middelbaar beroepsonderwijs 39

Huisvesting

40

Woningcorporaties

40

Gemeentelijke informatie 42

Gemeentelijke instanties

42

Politie

44

Alarm- en storingsnummers 44

Inhoud