Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

Voorwoord

3

Adverteerders

3

Inleiding

4

De wijken in vogelvlucht

4

Omgeving

5

Wijkorganisaties

6

Bewonersorganisaties

6

Wijkvernieuwing

Indische Buurt/De Hoogte 7

Buurtcentra

8

Wijkkranten en -websites

8

Sociaal-culturele

9

voorzieningen

Forum Groningen

9

Welzijn

9

Religie en levensbeschouwing 11

Voedsel- en kledingbank

12

Gezondheid en zorg

13

Huisartsen

13

Tandartsen

14

Apotheken

14

Ziekenhuizen

15

Fysio- en Oefentherapeuten 15

Logopedie

17

Psychologen/Psychotherapie 17

Verloskunde & kraamzorg

17

Overige gezondheid

18

Thuiszorg

29

Gehandicaptenzorg

20

Overige zorg

20

Huisdieren

24

Plattegrond

22-23

Activiteitenoverzicht

25

Vrije tijd

30

VRIJDAG

30

Muziek

31

Overig

31

Sport

33

Sportvoorzieningen

33

Sportverenigingen

33

Kinderen en jeugd

35

Kinderopvang

35

Opvoedondersteuning

36

Overig

37

Onderwijs

38

Basisscholen

38

Voortgezet onderwijs

38

Middelbaar beroepsonderwijs 39

Huisvesting

41

Woningcorporaties

41

Gemeentelijke informatie 42

Gemeentelijke instanties

42

Politie

44

Alarm- en storingsnummers 44

Inhoud