Previous Page  3 / 64 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 64 Next Page
Page Background

Voorwoord

3

Adverteerders

3

Inleiding

4

De wijken in vogelvlucht

4

Omgeving

5

Wijkorganisaties

6

Bewonersorganisaties

6

Buurtcentra

7

Wijkkranten en -websites

9

Sociaal-culturele

10

voorzieningen

Forum Groningen

10

Welzijn

12

Religie en levensbeschouwing 14

Culturele verenigingen

15

Voedsel- en kledingbank

15

Gezondheid en zorg

16

Huisartsen

16

Tandartsen

16

Apotheken

18

Ziekenhuizen

20

Fysio- en Oefentherapeuten 20

Psychologen/Psychotherapie 21

Verloskunde & kraamzorg

21

Logopedie

22

Overige gezondheid

22

Thuiszorg

23

Verpleeg- en verzorgingshuizen 23

Gehandicaptenzorg

24

Overige zorg

25

Huisdieren

27

Vrije tijd

28

VRIJDAG

28

Muziek

29

Theater

32

Beweging en spiritualiteit

32

Tuinieren & natuur

32

Overig

33

Plattegrond

30-31

Activiteiten

35

Sport

45

Sportvoorzieningen

45

Sportverenigingen

46

Werken aan algehele conditie 48

Kinderen en jeugd

49

Kinderopvang

49

Opvoedondersteuning

50

Overig

51

Onderwijs

53

Basisscholen

53

Voortgezet onderwijs

54

Middelbaar beroepsonderwijs 55

Huiswerkbegeleiding

55

Huisvesting

56

Woningcorporaties

56

Gemeentelijke informatie 58

Gemeentelijke instanties

58

Politie

60

Alarm- en storingsnummers

60

Inhoud