Previous Page  5 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 60 Next Page
Page Background

Voorwoord

3

Adverteerders

3

Inleiding

5

De wijken in vogelvlucht

5

Omgeving

6

Wijkorganisaties

7

Bewonersorganisaties

7

Buurtcentra

8

Wijkkranten en -websites

11

Sociaal-culturele

13

voorzieningen

Groninger Forum Bibliotheek 13

Welzijn

13

Religie en levensbeschouwing 15

Culturele verenigingen

16

Overig

17

Gezondheid en zorg

18

Huisartsen

18

Tandartsen

18

Apotheken

19

Ziekenhuizen

19

Fysiotherapeuten

20

Psychologen/Psychotherapie 21

Voeding/Diëtetiek

21

Verloskundigen

22

Logopedie

22

Thuiszorg

22

Verpleeg- en verzorgingshuizen 23

Gehandicaptenzorg

23

Overige zorg

24

Dierenartsen

25

Vrije tijd

26

Muziek

26

Theater

27

Beweging en spiritualiteit

27

Overig

27

Activiteiten

29

Sport

38

Sportvoorzieningen

38

Sportverenigingen

38

Kinderen en jeugd

41

Kinderopvang

41

Opvoedondersteuning

43

Overig

44

Onderwijs

45

Basisscholen

45

Voortgezet onderwijs

46

Middelbaar beroepsonderwijs 47

Huisvesting

49

Woningcorporaties

49

Gemeentelijke informatie 50

Gemeentelijke instanties

50

Politie

51

Alarm- en storingsnummers

52

Inhoud