Previous Page  5 / 62 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 62 Next Page
Page Background

Voorwoord

3

Adverteerders

3

Inleiding

4

De wijken in vogelvlucht

4

Omgeving

5

Wijkorganisaties

6

Bewonersorganisaties

6

Buurtcentra

7

Wijkkranten en -websites

9

Sociaal-culturele

12

voorzieningen

Groninger Forum Bibliotheek 12

Welzijn

13

Religie en levensbeschouwing 15

Culturele verenigingen

16

Overig

16

Gezondheid en zorg

17

Huisartsen

17

Tandartsen

18

Apotheken

19

Ziekenhuizen

19

Fysio- en Oefentherapeuten 19

Psychologen/Psychotherapie 20

Voeding/Diëtetiek

21

Verloskunde & kraamzorg

21

Logopedie

22

Thuiszorg

23

Verpleeg- en verzorgingshuizen 22

Gehandicaptenzorg

23

Overige zorg

24

Huisdieren

25

Vrije tijd

26

VRIJDAG

26

Muziek

27

Theater

28

Beweging en spiritualiteit

28

Tuinieren & natuur

29

Overig

29

Activiteiten

31

Sport

41

Sportvoorzieningen

41

Sportverenigingen

41

Werken aan algehele conditie 43

Kinderen en jeugd

44

Kinderopvang

44

Opvoedondersteuning

46

Overig

47

Onderwijs

48

Basisscholen

48

Voortgezet onderwijs

49

Middelbaar beroepsonderwijs 50

Huiswerkbegeleiding

51

Huisvesting

52

Woningcorporaties

52

Gemeentelijke informatie 54

Gemeentelijke instanties

54

Politie

56

Alarm- en storingsnummers

56

Inhoud