Previous Page  11 / 64 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 64 Next Page
Page Background

wijkgids 2019-2020

9

WijkcentrumDe Schakel

Sinds 1966 biedt de, in 1984 verbouwde, De Schakel ruimte en faciliteiten aan

verenigingen, bedrijven en particulieren in de wijken Oosterhoogebrug en Ulgersma-

borg. De Schakel heeft een multifunctionele zaal voor sport en andere activiteiten en

een kelder: ‘Het Jeugdhonk’. Wat er in De Schakel allemaal te doen is, vindt u in het

activiteitenoverzicht verderop in deze gids.

Rijksweg 15, 9731 AA Groningen

telefoon

5410460

e-mail

schakelgroningen@gmail.com

internet

www.wijkcentrumdeschakel.nl

wijkkranten en -websites

Wijkkrant De Lewenborger

- uitgave van De Scheepsraad

e-mail

redactie@lewenborger.nl

internet

www.descheepsraad.nl

Wijkkrant De Brugborgvizier

e-mail

info@brugborgvizier.nl

internet

www.brugborgvizier.nl

Wijkkrant DijkRuis

Een uitgave van de wijkraad Ruischerbrug, Ruischerwaard en Noorddijk.

e-mail

redactie@dijkruis.nl

internet

www.dijkruis.nl

Wijkwebsite Meerstad

e-mail

info@meerstad.eu

internet

www.meerstad.eu