Previous Page  3 / 64 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 64 Next Page
Page Background

Voorwoord

3

Adverteerders

3

Inleiding

4

De wijken in vogelvlucht

4

Omgeving

5

Wijkorganisaties

6

Bewonersorganisaties

6

Buurtcentra

7

Wijkkranten en -websites

9

Sociaal-culturele

10

voorzieningen

Forum Groningen

10

Welzijn

12

Religie en levensbeschouwing 14

Culturele verenigingen

15

Overig

16

Gezondheid en zorg

18

Huisartsen

18

Tandartsen

18

Apotheken

19

Ziekenhuizen

20

Fysio- en Oefentherapeuten 20

Psychologen/Psychotherapie 21

Verloskunde & kraamzorg

21

Logopedie

22

Overige gezondheid

22

Thuiszorg

23

Verpleeg- en verzorgingshuizen 23

Gehandicaptenzorg

24

Overige zorg

25

Huisdieren

26

Vrije tijd

27

VRIJDAG

27

Muziek

28

Theater

29

Beweging en spiritualiteit

29

Tuinieren & natuur

32

Overig

23

Plattegrond

30-31

Activiteiten

34

Sport

44

Sportvoorzieningen

44

Sportverenigingen

44

Werken aan algehele conditie 47

Kinderen en jeugd

48

Kinderopvang

48

Opvoedondersteuning

50

Overig

51

Onderwijs

52

Basisscholen

52

Voortgezet onderwijs

53

Middelbaar beroepsonderwijs 54

Huiswerkbegeleiding

55

Huisvesting

56

Woningcorporaties

56

Gemeentelijke informatie 58

Gemeentelijke instanties

58

Politie

60

Alarm- en storingsnummers

60

Inhoud