Previous Page  6 / 64 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 64 Next Page
Page Background

4

wijkgids 2019-2020

Inleiding

de wijken in vogelvlucht

Lewenborg

Lewenborg is een grote stadswijk met ruim 11.000 inwoners. In 1971 ging de eerste

schep de grond in. Door de aanleg van de wijk is de aloude Stadsweg tussen Groningen

en Delfzijl hier onder een dikke laag ophoogzand verdwenen. De wijk is vernoemd naar

de voormalige borg van de familie Lewe iets ten westen van de wijk. Er zijn veel

groenvoorzieningen en speelplekken rondom de woningen. De wijk wordt doorkruist

door de tuinen van het LeRoy-gebied. Ook zijn er diverse voorzieningen, zoals

wijkcentrum Het Dok, het Gezondheidscentrum en een Sporthal.

De afgelopen jaren is er in het kader van de wijkvernieuwing veel veranderd in de wijk.

Lewenborg heeft een prachtig verbouwd en opnieuw ingericht winkelcentrum

gekregen.

Lewenborg grenst aan Recreatiepark Kardinge en het Bevrijdingsbos. Ook de wijken

Zilvermeer en Drielanden grenzen aan de wijk.

Drielanden en Zilvermeer

Drielanden is een ecologisch gebouwde wijk aan de noordkant van Lewenborg. De wijk

bestaat uit drie straten: Waterland, Zonland en Mooiland. In 1995 werden de eerste

woningen opgeleverd en eind jaren '90 was de wijk helemaal voltooid.

De woningen in Drielanden zijn gebouwd van duurzame materialen, er is veel

aandacht voor energiebesparing en er wordt optimaal gebruik gemaakt van natuurlijke

bronnen (bijvoorbeeld door de huizen op het zonlicht te oriënteren en zonnecollecto-

ren op de daken te plaatsen). Bijzonder is een rietzuiveringsveld (een ‘helofytenfilter’)

waarin afvalwater wordt gezuiverd.

Zilvermeer grenst aan de gelijknamige recreatieplas, die ook Kardingerplas wordt

genoemd. Deze kleine wijk is vernoemd naar het boek 'De schat van het Zilvermeer'

van de Duitse schrijver Karl May.

Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg

De wijken Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg liggen tussen de ringweg en het Van

Starkenborghkanaal. De twee wijken hebben een gezamenlijke wijkraad (WOU),

wijkblad (De Brugborgvizier) en wijkcentrum (De Schakel). De geschiedenis van deze

wijken is beschreven in 'Het BrugBorgBoek'.