Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

Voorwoord

3

Adverteerders

3

Inleiding

4

De wijken in vogelvlucht

4

Omgeving

5

Wijkorganisaties

6

Bewonersorganisaties

6

Buurtcentra

6

Wijkkranten en -websites

8

Overig

8

Sociaal-culturele

9

voorzieningen

Forum Groningen

9

Welzijn

9

Religie en levensbeschouwing 12

Overig

13

Gezondheid en zorg

14

Huisartsen

14

Tandartsen

15

Apotheken

16

Ziekenhuizen

16

Fysio- en Oefentherapeuten 16

Psychologen/Psychotherapie 17

Verloskunde & kraamzorg

18

Logopedie

19

Thuiszorg

19

Gehandicaptenzorg

19

Overige zorg

20

Huisdieren

25

Plattegrond

22-23

Activiteitenoverzicht

24

Vrije tijd

28

VRIJDAG

28

Muziek

29

Overig

29

Sport

30

Sportvoorzieningen

30

Sportverenigingen

30

Kinderen en jeugd

34

Kinderopvang

34

Opvoedondersteuning

35

Overig

36

Onderwijs

38

Basisscholen

38

Middelbaar beroepsonderwijs 39

Huiswerkbegeleiding

39

Huisvesting

40

Woningcorporaties

40

Serviceflats

40

Gemeentelijke informatie 42

Gemeentelijke instanties

42

Politie

44

Alarm- en storingsnummers

44

Inhoud