Previous Page  11 / 43 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 43 Next Page
Page Background

wijkgids 2017-2018

7

bewonersorganisaties

Bewonersorganisatie Oosterpark

(BO)

De Bewonersorganisatie Oosterpark is de belangenorganisatie voor alle wijkbewoners

van de Oosterparkwijk en komt op voor allerlei zaken die de leefbaarheid van de wijk

bevorderen, zoals bijvoorbeeld goede woningen en voorzieningen. Zowel de Bewoners-

organisatie als de buurt en/of straatcomité’s zetten zich hiervoor in. Het streven is om

de betrokkenheid van zoveel mogelijk wijkgroepen en bewoners te bevorderen.

Spreekuur op afspraak Klaprooslaan 120, 9713 SW Groningen

e-mail

bestuurbo@hotmail.com

internet

www.oosterparkgroningen.nl

facebook

oosterparkgroningen

Bewonerscommissie Stichting FFJ

J. Baart de la Faillestraat 23, 9713 JB Groningen

secretaris

M. Saan

e-mail

sanu@planet.nl

telefoon

3144391

internet

www.huurdersraaddehuismeesters.nl

buurtcentra

Treslinghuis

Grand Café, wijkservicepunt en zalenverhuur

Klaprooslaan 120, 9713 SW Groningen

telefoon

3171280

internet

www.treslinghuis.nl

en

www.werkpro.nl

facebook

Treslinghuis

Buurthuis D'Oliemolen

Zie voor de activiteiten verderop in deze gids.

Oliemuldersweg 41, 9713 VA Groningen

telefoon

3126565

facebook

Buurthuis D'Oliemolen

HOOFDSTUK

1

Wijkorganisaties