Previous Page  5 / 43 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 43 Next Page
Page Background

Voorwoord

3

Adverteerders

3

Inleiding

4

De wijken in vogelvlucht

4

Omgeving

5

Wijkorganisaties

7

Bewonersorganisaties

7

Buurtcentra

7

Wijkkranten en -websites

8

Overig

8

Sociaal-culturele

9

voorzieningen

Groninger Forum Bibliotheek 9

Welzijn

9

Voedsel- en kledingbank

11

Religie en levensbeschouwing 11

Gezondheid en zorg

12

Huisartsen

12

Tandartsen

13

Apotheken

14

Ziekenhuizen

14

Fysio- en Oefentherapeuten 14

Psychologen/Psychotherapie 16

Verloskundigen

16

Overige gezondheid

17

Thuiszorg

17

Verpleeg- en verzorgingshuizen 18

Gehandicaptenzorg

18

Overige zorg

19

Activiteitenoverzicht

21

Vrije tijd

23

Muziek

23

Overig

23

Sport

26

Sportvoorzieningen

26

Sportverenigingen

26

Kinderen en jeugd

28

Kinderopvang

28

Opvoedondersteuning

29

Overig

29

Onderwijs

31

Basisscholen

31

Middelbaar beroepsonderwijs 31

Huisvesting

33

Woningcorporaties

33

Gemeentelijke informatie 34

Gemeentelijke instanties

34

Politie

35

Alarm- en storingsnummers

36

Inhoud