Previous Page  5 / 46 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 46 Next Page
Page Background

Voorwoord

3

Adverteerders

3

Inleiding

4

De wijken in vogelvlucht

4

Omgeving

5

Wijkorganisaties

6

Bewonersorganisaties

6

Buurtcentra

8

Wijkkranten en -websites

8

Overig

8

Sociaal-culturele

10

voorzieningen

Groninger Forum Bibliotheek 10

Welzijn

10

Religie en levensbeschouwing 12

Overig

13

Gezondheid en zorg

14

Huisartsen

14

Tandartsen

15

Apotheken

16

Ziekenhuizen

16

Fysio- en Oefentherapeuten 17

Psychologen/Psychotherapie 18

Verloskunde & kraamzorg

19

Logopedie

19

Thuiszorg

20

Gehandicaptenzorg

21

Overige zorg

21

Huisdieren

23

Activiteitenoverzicht

24

Vrije tijd

26

VRIJDAG

26

Muziek

28

Overig

28

Sport

29

Sportvoorzieningen

29

Sportverenigingen

29

Kinderen en jeugd

31

Kinderopvang

31

Opvoedondersteuning

32

Overig

32

Onderwijs

34

Basisscholen

34

Middelbaar beroepsonderwijs 35

Huiswerkbegeleiding

35

Huisvesting

36

Woningcorporaties

36

Serviceflats

36

Gemeentelijke informatie 38

Gemeentelijke instanties

38

Politie

40

Alarm- en storingsnummers

40

Inhoud