Previous Page  8 / 46 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 46 Next Page
Page Background

4

wijkgids 2018-2019

Inleiding

de wijken in vogelvlucht

Oosterparkwijk

Nog geen honderd jaar geleden begon de bouw van de Oosterparkwijk in het landelijke

gebied 'Buiten de Steentilpoort'. In 1906 werd het eerste plan opgesteld om het gebied

te

bebouwen.De

wijk is een typisch voorbeeld van de sociaal-democratische idealen

van voor de tweede wereldoorlog.

Het ‘Plan Oost’, ontworpen door S.J.Bouma, resulteerde uiteindelijk rond 1925 in het

idee voor een complete Oosterparkwijk met kleinschalige woningbouw. Directeur

Gemeentewerken A. Mulock Houwer begon in 1918 met de invulling van het plan met

zijn ontwerp ‘Het Blauwe Dorp’. Dit complex met zijn karakteristieke boerderijtjes is

een rijksmonument. Ook de Petrus Campersingel, samen met het achterliggende

stratenplan, waaronder de Gorechtbuurt, werd in die tijd ontworpen.

Dat de Oosterparkwijk van oudsher een arbeiderswijk is, met veel bedrijvigheid, zie je

bijvoorbeeld aan straatnamen als Oliemuldersweg en Zaagmuldersweg in de Flora-

buurt. De wijk is buitengewoon rijk aan Amsterdamse School-architectuur. Een groot

deel van de Bloemenbuurt, inmiddels beschermd stadsgezicht, is gebouwd op basis

van de plannen van architect Berlage. Ook andere historische bouwstijlen (Dudok en

de Delftse School) zijn hier te vinden.

De Petrus Campersingel en de Gorechtkade vormen de grenzen van de Gorechtbuurt.

De straten hier hebben namen van hoogleraren in de geneeskunde, zoals Gerbrand

Bakker en H.A. Kooijker. Op het terrein van het voormalige, roemruchte stadion van FC

Groningen is een nieuwe buurt, De Velden, gerealiseerd..