Previous Page  10 / 44 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 44 Next Page
Page Background

8

wijkgids 2019-2020

-

Wijkkrant Oosterpark

Een informatieve krant voor wijkbewoners met artikelen over activiteiten, nieuws en

ontwikkelingen in de Oosterparkwijk. De wijkkrant komt 6 keer per jaar uit.

e-mail

redactie@wijkkrantoosterpark.nl

internet

wijkkrantoosterpark.nl

Wijkagenda Oosterpark

Een initiatief van meerdere accommodaties in de wijk en WerkPro, met als doel

activiteiten in de wijk in kaart te brengen en kenbaar te maken aan de wijkbewoners.

internet

https://wijkagendaoosterpark.nl

Website Woonschepencomité

Voor alle woonbootbewoners in de gemeente Groningen.

e-mail

woonschepencomite.groningen@gmail.com

internet

www.woonschepencomite-groningen.nl

Werkgroep ONS

(Oosterpark Nooit Saai)

De Werkgroep ONS is in 2009 opgericht en heeft als doelstelling: het in de Ooster-

parkwijk bevorderen van kunst en cultuur in de breedste zin van het woord. De groep

bestaat uit vrijwilligers die de wijk een warm hart toe dragen. Wij verwelkomen gaarne

nieuwe leden met hun ideeën! ONS realiseerde o.a. vier succesvolle Stap voor

Stap-wandelroutes door de wijk, een museale foto-expositie in het voormalige Grand

Café Treslinghuis over de wijk van de jaren dertig tot 1946, het oorlogsmonument ‘Twee

Bruggen’ bij de oude Oostersluis, een herplaatsing van twee oude gevel-kunstwerken,

‘De Haan’ van Siep van den Berg en ‘Indische Antilope’ van Wladimir de Vries, in het

wooncomplex MijnPlek in de Kraanvogelstraat.

e-mail

werkgroepons@hotmail.nl

facebook

oosterparknooitsaai

Buurthuiskamer Bij Bosshardt Oosterpark

Irislaan 2, 9713 RH Groningen

telefoon

3172670

facebook

bijbosshardtgroningen