Previous Page  3 / 44 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 44 Next Page
Page Background

Voorwoord

3

Adverteerders

3

Inleiding

4

De wijken in vogelvlucht

4

Omgeving

5

Wijkorganisaties

6

Bewonersorganisaties

6

Buurtcentra

6

Wijkkranten en -websites

8

Overig

8

Sociaal-culturele

9

voorzieningen

Forum Groningen

9

Welzijn

10

Religie en levensbeschouwing 12

Overig

13

Gezondheid en zorg

14

Huisartsen

14

Tandartsen

15

Apotheken

16

Ziekenhuizen

16

Fysio- en Oefentherapeuten 16

Psychologen/Psychotherapie 18

Verloskunde & kraamzorg

18

Logopedie

19

Thuiszorg

19

Gehandicaptenzorg

22

Overige zorg

22

Huisdieren

25

Plattegrond

20-21

Activiteitenoverzicht

26

Vrije tijd

28

VRIJDAG

28

Muziek

29

Overig

29

Sport

30

Sportvoorzieningen

30

Sportverenigingen

30

Kinderen en jeugd

32

Kinderopvang

32

Opvoedondersteuning

33

Overig

33

Onderwijs

35

Basisscholen

35

Middelbaar beroepsonderwijs 35

Huiswerkbegeleiding

36

Huisvesting

37

Woningcorporaties

37

Serviceflats

37

Gemeentelijke informatie 38

Gemeentelijke instanties

38

Politie

40

Alarm- en storingsnummers

40

Inhoud