Previous Page  6 / 44 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 44 Next Page
Page Background

4

wijkgids 2019-2020

Inleiding

Oosterparkwijk

In 2019 is het 100 jaar jaar geleden dat werd begonnen met de bouw van de Ooster-

parkwijk in het landelijke gebied ‘Buiten de Steentilpoort’. De werkgroep Oosterpark

Nooit Saai (ONS) herdenkt dit feit met een expositie van oude wijkfoto's op markante

locaties dwars door de Oosterparkwijk (zie de plattegrond op de pagina hiernaast).

De wijk – waarvoor het eerste plan al in 1906 werd opgesteld – is een typisch

voorbeeld van de sociaal-democratische idealen van voor de Tweede Wereldoorlog.

Het ‘Plan Oost’, ontworpen door S.J.Bouma, resulteerde uiteindelijk rond 1925 in het

idee voor een complete Oosterparkwijk met kleinschalige woningbouw. Directeur

Gemeentewerken A. Mulock Houwer begon in 1918 met de invulling van het plan met

zijn ontwerp ‘Het Blauwe Dorp’. Dit complex met zijn karakteristieke boerderijtjes is

een rijksmonument. Ook de Petrus Campersingel, samen met het achterliggende

stratenplan, waaronder de Gorechtbuurt, werd in die tijd ontworpen.

Dat de Oosterparkwijk van oudsher een arbeiderswijk is, met veel bedrijvigheid, zie je

bijvoorbeeld aan straatnamen als Oliemuldersweg en Zaagmuldersweg in de Flora-

buurt. De wijk is buitengewoon rijk aan Amsterdamse School-architectuur. Een groot

deel van de Bloemenbuurt, inmiddels beschermd stadsgezicht, is gebouwd op basis

van de plannen van architect Berlage. Ook andere historische bouwstijlen (Dudok en

de Delftse School) zijn hier te vinden.

De Petrus Campersingel en de Gorechtkade vormen de grenzen van de Gorechtbuurt.

De straten hier hebben namen van hoogleraren in de geneeskunde, zoals Gerbrand

Bakker en H.A. Kooijker. Op het terrein van het voormalige, roemruchte stadion van FC

Groningen is een nieuwe buurt, De Velden, gerealiseerd. Dit jaar is daar een acht meter

hoog standbeeld van kunstenares Elisabet Stienstra onthuld: ‘De Figuurtoren’.