Previous Page  2 / 50 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 50 Next Page
Page Background

VAN GOGHSTRAAT

SOLMSSTR.

BREITNERSTRAAT

REGENTESSESTR.

KRANEWEG

LEEUWARDERSTR.

H.W. MESDAGSTRAAT

H.W.MESDAGSTR.

JOZEF ISRAËLSTRAAT

VAN BRAKELPLEIN

VAN HEEMSKERCKSTRAAT

VAN BRAKELPLEIN

PEIZERWEG

KOERIERSTERWEG

SABOTAGELAAN

STEPHENSONSTR.

GRUNOSTR.

PARKWEG

ZA

VANDER

WAALSTR.

GRUNO-

STR.

WESTINGHOUSESTRAAT

KAMERLINGH ONNESSTRAAT

SNELLIUSSTRAAT

SNELLIUSSTRAAT

HOORNSEDIEPW.Z.

HOORNSEDIEPW.Z.

BRAIL

JAMES

WATTSTRAAT

ILLIGALITEITSLAAN

VERZETSSTRIJDERSLAAN

CONCOURSLAAN

CONCOURSLAAN

CONCOURSLAAN

LEONARD SPRINGERLAAN

EXPOSITIELAAN

WILHELMINA-

PLEIN

VERZETSSTRIJDERSLAAN

GIJZELAARSLAAN

DROPPINGSVELD

PEIZERWEG

ABEL

TASMANPLEIN

VAN

WAS-

SENAER

STR.

KORTE-

NAER

STR.

DORUS

RIJKERSSTR.

PIET HEINSTR.

ABELTASMANSTR.

NIEUWE BLEKERSTRAAT

EENDRACHTSKADE

ZUIDZIJDE

EENDRACHTSKADE ZUIDZIJDE

EENDRACHTSKADE NOORDZIJDE

EELDERSINGEL

EMMASINGEL

EMMAVIA

A-WEG

BRUGSTR.

JOZEF ISRAËLSTR.

LISSABON-

STRAAT

EG

IERSREKKAB

E

T

TO

P

KRANEWEG

JAN LUTMASTR.

BURG-

LAAN

NASSAU-

STR.

SMAL-

STRAAT

2E

SPOOR-

STRAAT

KORTE-

STRAAT

GERARDTER

BORGH STR.

JAN STEENSTR.

PAULUS POTTERSTR.

ADELHEID

STRAAT

NGINNELAAN.

PRINSSESEWEG

HERMAN COLLENIUSSTRAAT

ST. LUCASSTR.

TACO

MESDAGPLEIN

TACO MESDAGSTR.

OTTO

EEREL-

MANSSTR.

MELKWEG

FRIESESTRAATWEG

REMBRANDTVAN RIJNSTRAAT

REMBRANDT

VAN RIJNSTRAAT

JACOBVAN

RUYSDAELSTR.

JACOBVANRUYSDAELSTR.

FRANSVAN

MIERISSTR.

JOHANNES

VERMEERSTR.

GERARDTER BORGHSTRAAT

ADRIAANVAN OSTADESTRAAT

I

L

H

E

L

M

I

N

A

K

A

D

E

W

I

L

H

E

L

M

I

N

A

K

A

D

E

W

I

L

H

E

L

M

I

N

A

K

A

D

E

E

R

N

S

T

C

A

S

I

M

I

R

L

A

A

N

1E

S

P

O

O

R

S

T

R

A

A

T

D

R

.

C

.

H

O

F

S

T

E

D

E

D

E

G

R

O

O

T

K

A

D

E

W

A

SSEN-

B

E

R

G

H

-

S

TR

A

AT

MONDRIAAN

STRAAT

RUBENS-

RUBENS-

STR.

STR.

H.W.MESDAG-

PLEIN JOZEF ISRAËL-

PLEIN

WILLEM

BARENTZ

STR.

M

E

L

K

W

E

G

R

E

I

T

D

I

E

P

K

A

D

E

SLEDEMENN

E

R

S

T

R

A

A

T

L

AG

E

D

E

R

A

H

O

G

E

DER

A

W

E

S

T

E

R

B

I

N

N

E

N

S

I

N

G

E

L

WESTERSINGEL

WESTERHAVENSTRAAT

B

L

E

K

E

R

S

T

R

A

A

T

WE

ST

E

R

K

A

D

E

S

T

E

ENHO

UW

E

R

S

K

A

D

E

S

L

U

I

S

K

A

D

E

H

O

E

NDI

E

PSK

A

D

E

W

I

T

T

E

D

E

WIT

H

S

TR

.

V

A

N

S

PE

Y

K

S

T

R

A

A

T

PATERSWOLDSEWEG

PATERSWOLDSEWEG

V

A

N

D

E

R

D

O

E

S

S

T

R

A

A

T

A

D

M.

D

E

R

U

YT

E

R

L

AA

N

A

D

M.

D

R

U

Y-

T

E

R

LA

A

N

HOENDIEP

ATOOMWEG

O

N

D

E

R

D

U

I

K

E

R

S

ST

R

.

EELDERSTR.

WESTER BADSTR.

OOSTER BADSTR.

KLEINE BADSTR.

THEODORUS

NIEMEYERSTR..

MARWIXSTR.

MARWIXKADE

CASCADEPLEIN

PROF. H.C.VAN HALPAD

PROF.H.C.VA

BIJDE SLUIS

L

OR

E

N

T

Z

S

T

R

A

A

T

H

U

Y

G

E

N

S

S

TRAA

T

VAN

MUNTINGLAAN

LAANVAN DEVREDE

LAANVAN DEVREDE

RO

DISTRI-

BUTIE-

STR.

L

E

E

U

W

E

N

H

O

E

K

S

T

R

A

A

T

C

O

N

C

O

U

R

S

L

A

A

N

P

A

V

I

L

J

O

E

N

L

A

A

N

P

R

A

E

D

I

N

I

U

S

S

I

N

G

E

L

G

A

N

Z

E

V

O

O

R

T

S

I

N

G

E

L

TURFTORENSTRAAT

UURWERKERSGANG

VISSERSSTRAAT

HOEKSTRAAT

MUURSTRAAT

BROE

AKERKHOF

AKE

TORE

MUSEUM-

STR.

STATIONSTR.

JONKERSTR.

AKERKSTR.

DE LAAN

LUTKENIEUWSTR.

LELIESINGEL

N.Z.NOORDERHAVEN

Z.Z.NOORDERHAVEN

WERFSTRAAT

UTSTR.

SCHO

O

U

D

EE

K

IJ

K

IN

T

J

A

T

S

T

R

A

A

T

EMMA-

PLEIN

Schildersbuurt

Laanhuizen

Grunobuur

Zeehelden en

Badstraten

TC

U

D

A

I

VAMME

Stadspark

erunie

eg

k

T

I

L

L

I

C

H

S

T

R

A

A

T

Kostverloren

Legenda

Bebouwing

Bedrijventerrein

Straten

Ring- of snelweg

Fietspaden

Voetpaden

Spoor

Park / Bos

Sportvelden

Bijzondere gebouwen

Water

Buurtcentrum Poortershoes

Buurtpand Oosterpoort/

Herewegbuurt/Rivierenbuurt

Buurtcentrum Stadspark

BSV De Oosterpoort

WIJ Rivierenbuurt

Infopunt GGZ Groningen Zuid

De Oosterpoort

Vensterschool Stadspark

O.D.S. de Starter

W.A. van Lieflandschool

Widar Vrije School

Basisonderwijs De Vrije School

Bekenkampschool (speciaal)

Terra MBO Groningen

Parcival College

15

Willem Lodewijk Gymnasium

15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

6

0

100 m

3 8

9

9

10

15