Previous Page  3 / 44 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 44 Next Page
Page Background

Voorwoord

3

Adverteerders

3

Inleiding

4

De wijken in vogelvlucht

4

Wijkorganisaties

6

Bewonersorganisaties

6

Buurtcentra

7

Wijkkranten en -websites

8

Sociaal-culturele

9

voorzieningen

Forum Groningen

9

Welzijn

9

Religie en levensbeschouwing 11

Overig

12

Gezondheid en zorg

13

Huisartsen

13

Tandartsen

13

Apotheken

14

Ziekenhuizen

14

Fysio- en Oefentherapeuten 15

Psychologen/Psychotherapeuten16

Verloskunde & kraamzorg

16

Logopedie

17

Overige gezondheid

17

Thuiszorg

18

Gehandicaptenzorg

18

Overige zorg

19

Huisdieren

21

Plattegrond

20-21

Activiteitenoverzicht

24

Vrije tijd

26

Muziek

26

Beweging en spiritualiteit

27

Overig

28

Sport

29

Sportvoorzieningen

29

Sportverenigingen

29

Pilates

30

Kinderen en jeugd

31

Kinderopvang

31

Opvoedondersteuning

33

Overig

34

Onderwijs

35

Basisscholen

35

Middelbaar beroepsonderwijs 36

Huisvesting

37

Woningcorporaties

37

Huurdersverenigingen

37

Gemeentelijke informatie 38

Gemeentelijke instanties

38

Politie

40

Alarm- en storingsnummers

40

Inhoud