Previous Page  6 / 44 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 44 Next Page
Page Background

4

wijkgids 2019-2020

Inleiding

In de wijkgids Oud-West zijn vooral de wijken ten westen van het centrum vertegen-

woordigd.

De

Oranjewijk

is gelegen tussen het Noorderplantsoen, het Reitdiep en de spoorlijn

Groningen - Sauwerd. Het oudste deel van de wijk, vlak bij de spoorlijn, stamt uit het

begin van de 20e eeuw en bestaat voornamelijk uit sociale woningbouw. Langs de

Oranjesingel en de Nassaulaan staan fraaie voorbeelden van de Amsterdamse School

uit de jaren '30. De wijk is aan het eind van de 20e eeuw nog uitgebreid met een

nieuwbouwcomplex bij het Reitdiep.

De

Schildersbuurt

ligt direct westelijk van de binnenstad. Het grootste deel van de

huizen is in het begin van de 20e eeuw gebouwd. De buurt is een beschermd

stadsgezicht. Bijna alle straten hebben namen van bekende Groningse schilders, zoals

Taco Mesdag, Herman Collenius en Jozef Israëls.

Kostverloren

, een klein wijkje langs de spoorlijn Groningen – Sauwerd, was vroeger

deel van Hoogkerk en werd pas in 1912 bij de gemeente Groningen gevoegd. De wijk

werd in de jaren daarna uitgebreid tot aan het Hoendiep en de Friesestraatweg.

De

Noorderplantsoenbuurt

ligt tussen het Noorderplantsoen, de spoorlijn naar

Sauwerd, de Noorderstationstraat en de Koninginnelaan. De aanleg van de deze buurt

startte in 1880-1881 op initiatief van twee particulieren. Zij verkochten kavels aan

particulieren, bouwbedrijfjes en aan woningbouwvereniging Werkmanslust.

Op de ruimte die aan het eind van de 19e eeuw vrijkwam door het slechten van de

vestingwerken werd in Engelse stijl het Noorderplantsoen aangelegd. In de vorm van

de vijvers is het vroegere grachtenpatroon te herkennen. Sinds 1994 is in het plantsoen

geen gemotoriseerd verkeer toegestaan. Jaarlijks vindt er een aantal evenementen

plaats, waaronder Noorderzon en de plantsoenloop.