Previous Page  3 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 52 Next Page
Page Background

Voorwoord

3

Adverteerders

3

Inleiding

4

De wijken in vogelvlucht

4

Wijkorganisaties

6

Bewonersorganisaties

6

Buurtcentra

7

Wijkkranten en -websites

8

Sociaal-culturele

9

voorzieningen

Forum Groningen

9

Welzijn

9

Voedsel- en kledingbank

11

Religie en levensbeschouwing 11

Gezondheid en zorg

13

Huisartsen

13

Tandartsen

14

Apotheken

15

Ziekenhuizen

15

Fysio- en Oefentherapeuten 15

Psychologen/Psychotherapie 17

Verloskunde & kraamzorg

17

Overige gezondheid

18

Logopedie

19

Thuiszorg

19

Overige zorg

20

Huisdieren

21

Activiteitenoverzicht

22

Plattegrond

24-25

Vrije tijd

29

Muziek

29

Theater

30

Beweging en spiritualiteit

32

Overig

32

Sport

34

Sportvoorzieningen

34

Sportverenigingen

35

Kinderen en jeugd

37

Kinderopvang

37

Opvoedondersteuning

38

Overig

39

Onderwijs

40

Basisscholen

40

Voortgezet onderwijs

42

Middelbaar beroepsonderwijs 42

Huisvesting

44

Woningcorporaties

44

Gemeentelijke informatie 46

Gemeentelijke instanties

46

Politie

48

Alarm- en storingsnummers

48

Inhoud