Previous Page  7 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 52 Next Page
Page Background

wijkgids 2019-2020

5

Een kleine wijk in de stad is de

Badstratenbuurt

, een oude schipperswijk tussen

Hoornsediep, Eeldersingel, Paterswoldseweg en de spoorlijn Groningen - Leeuwarden.

De wijk kreeg haar naam van het Oude Badhuis, waar de bewonersorganisatie nu

activiteiten organiseert.

De

Grunobuurt

is een oudere buurt in tussen de spoorlijn Groningen-Leeuwarden, de

Paterswoldseweg, de A7 en het Hoornsediep. De buurt is vanaf 1921 gebouwd volgens

het al in 1905 vastgestelde uitbreidingsplan van de directeur Gemeentewerken

A. Mulock Houwer. De buurt maakt deel uit van de Stadsparkwijk.

De opdrachtgever was woningbouwvereniging Gruno, indertijd opgericht door

personeel van de Nederlandse Spoorwegen om de woningnood onder het personeel te

lenigen. De meeste straten zijn genoemd naar wetenschappers, zoals de Stephenson-

straat. Aan de naam Stephenson, de uitvinder van de locomotief, is te zien dat het

noordelijke gedeelte van de wijk gebouwd is ten behoeve van werknemers van het

spoor. De buurt is ontworpen in een verstrakte versie van de Amsterdamse School.

Het gebied ten noorden van de Parkweg wordt opnieuw ontwikkeld. Alle bouwblokken

daar hebben een naam die nauw verbonden is aan de geschiedenis van de Gruno-

buurt.

Laanhuizen

grenst aan het Stadspark en ligt tussen de Ringweg, de A7, de Paters-

woldseweg en de spoorlijn. De wijk is gebouwd direct na de oorlog en daarom zijn de

straten er genoemd naar het verzet.